Styrdokument

Stadga

Värdegrund

Organisationsplan

Resultatbudget

Arkiverade protokoll

Här hittar du samtliga arkiverade protokoll för den senaste sjuårsperioden. Ifall du vill ha tillgång till tidigare protokoll så kontaktar du studentkåren på info@mdsu.se.