Hoppa till innehåll

Medlemsvillkor

Genom att betala medlemsavgiften genom webbplatsen www.mdsu.se tecknar vederbörande medlemskap i Mälardalens Studentkår, org.nr. 878000-7533. Endast den som är antagen som student eller doktorand vid Mälardalens universitet (enligt Studentkårsförordningen (2009:769) 4 §) har rätt att bli ordinarie medlem. Övriga har rätt att stödja Mälardalens Studentkår genom att bli stödmedlemmar.

Den som tecknar medlemskap får inte fullvärdigt bevis på medlemskap förrän det verifierats via ladok att studenten är antagen vid Mälardalens universitet. När medlemsskapet är betalt finns medlemskortet i Hitracts app, som finns att ladda ner till mobiltelefonen.

Medlemskap erhålls när inbetalning till Mälardalens Studentkår inkommit och studenten verifierats via ladok. Medlemskortet,  som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefonen.

Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av Mälardalens Studentkår. Uppgifter om medlemmar behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Om en medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Mälardalens Studentkår, var vänlig kontakta Mälardalens Studentkår. En medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Mälardalens Studentkår förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

När medlemmen avslutat sina studier på Mälardalens universitet behöver vederbörande ej meddela Mälardalens Studentkår om detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos Mälardalens Studentkår, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja Mälardalens Studentkårs verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att hitract kontrollerar mina uppgifter i ladok, för att verifiera mitt medlemsskap.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar används av Mälardalens Studentkårs samarbetspartners som tillhandahåller rabatter och/eller förmåner till Mälardalens Studentkårs medlemmar.

Notera att du får ditt medlemskort i hitract-appen när du har köpt ditt medlemsskap.