Hoppa till innehåll
Jobba på studentkåren? Studentkåren är studenternas organisation vilket gör ditt engagemang ovärderligt för oss. Du får en bra erfarenhet, en stor portion skoj och gemenskap med andra engagerade studenter. Det finns flera sätt att engagera sig på och vi är alltid öppna för nya idéer.

Områdesansvarig på Mälardalens Studentkår

Arbetsuppgifter
Som områdesansvarig på studentkåren har du ansvar över ditt område och utför arbetet som beslutats av kårfullmäktige och kårstyrelsen.

Förmåner
Som områdesansvarig får du ett arvode som betalas ut varje månad. Det ingår också friskvårdsbidrag, företagshälsovård via Previa och pension. Du är dessutom berättigad ett VIP-kort till studentkårens nattklubbsverksamhet. Du får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Poster
Ordförande
Vice ordförande
Studentinflytandeansvarig
Huvudstuderandeskyddsombud
Näringslivsansvarig
Kommunikatör
Eventansvarig
Kårhusmästare
Pubansvarig
Administratör
Arbetsgruppens gemensamma mål

Tidsperiod
Du är områdesansvarig och arbetar heltid under ett verksamhetsår, från juli till juni. Du har också en två veckors överlämning innan du går på ditt uppdrag.

Krav
Du behöver vara medlem i studentkåren och ha studerat på Mälardalens universitet för att vara områdesansvarig.

För att söka
Skicka ditt CV och personliga brev till valnamnden@mdsu.se. Du behöver inte söka en specifik roll utan det kan diskuteras med valnämnden vid intervju vilken roll som skulle passa dig.
Kårfullmäktige är Mälardalens Studentkårs högsta beslutande organ.

Arbetsuppgifter
Fullmäktige beslutar om studentkårens övergripande verksamhet t.ex. verksamhetsplan och budget. Utöver det väljer de vilka som ska sitta i kårstyrelsen och valnämnden. Det hålls två Kårfullmäktigesammanträden per år där beslut om organisationen fattas tillsammans med medlemmar. Som talman sitter du också med vid styrelsemöten en gång i månaden. Vice talman och sekreterare är välkomna att närvara vid styrelsemöten och är inhoppare när talmannen inte kan närvara. Kårfullmäktige ser också till att kårstyrelsen följer organisationens styrdokument.

Förmåner
Uppdraget är ideellt och du som sitter i presidiet är berättigad ett entrékort till studentkårens nattklubbsverksamhet. Du får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Poster
Det finns tre poster i kårfullmäktiges presidium att söka; sekreterare, vice talman och talman.

Tidsperiod
Du sitter som ledamot under ett verksamhetsår, från juli till juni.

Krav
För att vara med i Kårfullmäktige ska du vara ordinarie medlem i studentkåren.

För att söka
Sök till kårfullmäktige genom att mejla valnamnden@mdsu.se. I mejlet berättar du vilket program du studerar samt motiverar varför du söker och hur du kan bidra till organisationen. Skriv också lite om dig själv.

Påverka kårfullmäktige

Alla medlemmar kan också skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige. Dessa måste skickas till talman senast 21 dagar före sammanträdet. Samtliga medlemmar har även rätt att närvara vid kårfullmäktiges sammanträden med yttrande- och yrkanderätt.

Använd gärna formuläret här om du vill skriva en motion.

Kårstyrelsen är Mälardalens Studentkårs verkställande organ.

 Arbetsuppgifter
Styrelsen ser till att beslut som tagits under kårfullmäktigesammanträden genomförs och de väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren. Styrelsen sammanträder en gång varje månad. Det finns också möjlighet att sitta med i disciplinnämden, studerandeskyddsombud och fakultetsnämnden. Man får då betalt i arvode på 130kr/h för det arbetet, precis som en studentrepresentant.

 Förmåner
Uppdraget är ideellt men berättigar dig ett entrékort till studentkårens nattklubbsverksamhet. Du får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Poster
Det finns fem lediga poster som ledamot (studentrepresentant) i kårstyrelsen som ska tillsättas.

Tidsperiod
Du sitter som ledamot under ett verksamhetsår, från juli till juni.

Krav
För att vara med i styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.

För att söka
Sök till kårstyrelsen genom att mejla valnamnden@mdsu.se. I mejlet berättar du vilket program du studerar samt motiverar varför du söker och hur du kan bidra till kårstyrelsen. Skriv också lite om dig själv.

Valnämnden ansvarar för rekrytering till Mälardalens Studentkår

Arbetsuppgifter
Som ledamot i valnämnden har du i uppgift att ta emot alla ansökningar för kårfullmäktige, kårstyrelse, ny valnämnd och områdesansvariga. Valnämnden genomför intervjuer med kandidaterna till alla poster och arvoderade tjänster för att sedan lämna en rekommendation till beslutande organ.

Förmåner
Uppdraget är ideellt och som ledamot i valnämnden får du erfarenheter som senare kan tillämpas inom rekrytering och marknadsföring. Du får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Poster
Du kan ansöka om att vara ledamot i valnämnden.

Tidsperiod
Mandatperioden sträcker sig från första januari till sista december.
Arbetet utförs främst under våren när det är dags för att tillsätta styrelse, fullmäktige och arvoderade anställda, men det förekommer även att det uppstår vakanta poster under året och då är det valnämndens uppgift att ta fram kandidater till dessa.

Krav
Du behöver vara medlem i studentkåren för att sitta i valnämnden.

För att söka
Skicka ditt CV och personliga brev till valnamnden@mdsu.se.  Intervjuer kommer att ske löpande.

I Kårhuset G6 i Västerås finns studentkårens restaurangverksamhet som drivs av ideellt engagerade och arvoderade studenter. Vi är helt beroende av ideella krafter för att kunna hålla öppet på kvällstid, så att du och dina vänner ska kunna komma hit och umgås.

Det finns olika sätt att jobba inom kårhuset. Inom caféverksamheten kan du jobba som antingen caféansvarig eller cafébiträde. Inom kvällsverksamheten kan du engagerade dig genom att arbeta ideellt som kårare, men det finns även ett arvoderat uppdrag som serveringsansvarig!

Läs mer här om vilka sätt du kan engagera dig inom verksamheten!

Dessa arvoderade uppdrag finns lediga just nu:

Caféansvarig
Serveringsansvarig

 

Har du frågor om något som rör restaurangverksamheten, ta gärna kontakt med restaurangansvarig.

Påverka utbildningskvalitén på universitetet

Arbetsuppgifter
Som studentrepresentant sitter du med i råd och nämnder där beslut om din utbildning tas. Du för då studenternas talan i det som det beslutas om och har möjlighet att påverka förbättringsarbetet för ditt program, samtidigt som du får en större insikt i din egen utbildning.

Förmåner
Som studentrepresentant arvoderas du 120 kronor per timme om du är medlem i Studentkåren. Du får även med dig nya erfarenheter samt möjlighet till meriter för ditt CV.

Poster
Studentrepresentant

Tidsperiod
Du kan vara studentrepresentant så länge du vill. Du blir tillfrågad varje termin om du vill fortsätta.

Krav
Vara student på Mälardalens universitet.

För att söka
För att bli studentrepresentant fyller du i detta formulär: Intresseanmälan, sedan kontaktar studentinflytandeansvarige dig.

Bli en del av projektgruppen inför Högvarv 2023!

Högvarv är studentkårens årliga arbetsmarknadsmässa, som ämnar föra samman studenter med arbetsgivare. Här erbjuds jobb, exjobb, trainee-program och praktikplatser från närmare hundra företag.

För att kunna genomföra Högvarv är vi beroende av engagerade studenter och alumni. Mässan går av stapeln i februari.

Projektgruppen

Under hösten rekryteras en projektgrupp för Högvarv 2023.

Mälardalens Studentkår kommunicerar på bred front och i många olika kanaler. Har du en känsla för text och ett öga för form?

Studentkåren kan erbjuda uppdrag inom text och design för dig som vill utöka din portfolio med skarpa arbetsprover, både för webb och tryck. Dina alster kommer att publiceras och tryckas i stora upplagor. Är du intresserad av att bidra, hör gärna av dig till studentkåren på info@mdsu.se.