Hoppa till innehåll

Vår uppgift

Mälardalens Studentkår är en medlemsorganisation och agerar som den officiella studentkåren vid Mälardalens universitet (MDU). Alla som arbetar på Mälardalens Studentkår är eller har varit studenter på MDU. Vår huvuduppgift är att kvalitetssäkra studentinflytandet gentemot MDU. Vårt mål är att studenternas och doktorandernas tid vid Mälardalens universitet ska vara så bra som möjligt, med andra ord vill vi att vårt arbete ska få våra medlemmar ska känna sig tryggare, friare och som en del av gemenskapen.

Studentinflytande

Studentkårens huduvuppdrag är att bedriva studentinflytande gentemot Mälardalens universitet, detta för att säkra kvalitén i samtliga utbildningar utifrån ett studentperspektiv.

Eftersom Mälardalens Studentkår är den officiella studentkåren vid Mälardalens universitet hör det till att vi ska företräda alla studenter vid universitetet när besluts görs om utbildningar, studiemiljö och annat som rör studenternas situation. Studentrösten vid universitetets olika råd och nämnder företräds av alla de student- och doktorandrepresentanter valda av studentkåren. I vissa av universitetets nämnder och råd representeras studenterna av studentkårens arvoderade.

Mycket av vårt inflytandearbete är preventivt och vi ser ständigt till att bra beslut tas av universitetet. Exempel på sådant vi genomfört till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med MDU:s buss mellan Eskilstuna och Västerås, student- och doktorandombudsmannen, bättre kursutvärderingar och påminnelser till salstentamen.

Studentliv

Mälardalens Studentkår vill värna om studentlivet i Eskilstuna och Västerås genom att arrangera många olika typer av aktiviteter. Vi har kårhuset G6 i Västerås som är en mötesplats för alla studenter vid MDU och där finns det ett café bedrivet av Glada Gåsen. Som medlem i studentkåren har du självklart rabatt i caféet! I Eskilstuna har vi kårhuset J3 där vi bedriver ett café och kvällspub där medlemmar får rabatterade priser.
Våra kårhus drivs av studenter för studenter!

Näringsliv

Vi har en egen arbetsmarknadsmässa vid namn Högvarv som anordnas årligen i februari. Vid Högvarv möts näringslivet och framtida arbetstagare – Med andra ord ges studenterna en chans att knyta ovärderliga kontakter inför framtiden. Mälardalens Studentkår är således en kontaktyta mellan utbildning och arbetsmarknad. Vi arbetar även med att anordna kontaktskapande aktiviteter som företagsträffar.