Hoppa till innehåll
banner-doktorandradet

Doktorandrådet är ett råd som ligger under Mälardalens Studentkår och representerar doktorandkollektivet. De personer som sitter i doktorandrådet arbetar för doktoranders situation på Mälardalens universitet. Du kan läsa mer om doktorandrådet här.

Ordförande
Jennifer Gothilander (HVV)
jennifer.gothilander@mdu.se

Vice ordförande
Heidi Ivan (EST)

heidi.ivan@mdu.se

Beatrice Björkskog (UKK)
beatrice.bjorkskog@mdu.se

Dimitra Eirini Diamantidou (EST)
dimitra.eirini.diamantidou@mdu.se

Elena Anastasiadou (EST)
elena.anastasiadou@mdu.se

Iliar Rabet (IDT)
iliar.rabet@mdu.se

Jerol Soibam (EST)
jerol.soibam@mdu.se

Lukas Dust (IDT)
lukas.dust@mdu.se

Victor Azamfirei (IDT)
victor.azamfirei@mdu.se

Medlemsskap i Mälardalens Studentkår

Doktorander kan också bli medlemmar i Mälardalens Studentkår och har rätt till det Mecenatkort som innehåller reserabatter.