banner-karstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits av kårfullmäktige genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Det finns fem poster studenter kan söka i kårstyrelsen utöver presidiet. Ansökan öppnar i mars varje år. Som ledamot i styrelsen sitter du ett helt verksamhetsår, från juli till juni. Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.

Styrelsen består av studentkårens presidium, kårfullmäktiges talman, doktorandrådets ordförande och fem ledamöter.

Kårstyrelsen 22/23

Tillförordnad ordförande:
Enkhluun Enkhmandakh
vice.ordf@mdsu.se

Talman:
Majid Azizi

Ledamot:
Martin Söderman

Ledamot:
Hanna Nicander

Ledamot:
Inken Abeling

Tillförordnad vice ordförande:
Andrea Haglund
ordforande@mdsu.se

Doktorandrådets ordförande:
Simon Sjölund

Ledamot:
Hasan Kafa

Ledamot:
Malin Ahlqvist