Hoppa till innehåll
banner-karfullmaktige

Kårfullmäktige är Mälardalens Studentkårs högst beslutande organ. Det är kårfullmäktige som tar beslut om den övergripande verksamheten som budget, verksamhetsplan och andra styrdokument. De agerar också arbetsgivare åt kårstyrelsens presidium (ordförande och vice ordförande).

Kårfullmäktige består av alla våra medlemmar, och de som kallar till och leder sammanträden är ett presidium som utgörs av talman, vice talman och sekreterare. Våra medlemmar styr alltså Mälardalens Studentkår via kårfullmäktiges sammanträden. Du kan hitta mer information om sammanträdenas datum i vår kalender,  vår Facebook och i appen Hitract.

Du kan skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige som då kommer diskutera och besluta om motionen vid nästkommande sammanträde.

Kårfullmäktiges presidium 23/24

Talman: Andrea Haglund
Vice talman: Malin Sundmark
Sekreterare: Rebecca Pada

Kontakt: karfullmaktige@mdsu.se

Dokument
Stadga
Verksamhetsplan (eng)
Värdegrund
Mall motion (exempel här)
Mall fullmakt (exempel här)

Protokoll