Hoppa till innehåll
banner-karfullmaktige

Kårfullmäktige är Mälardalens Studentkårs högst beslutande organ. Det är kårfullmäktige som tar beslut om den övergripande verksamheten som budget, verksamhetsplan och andra styrdokument. De agerar också arbetsgivare åt kårstyrelsens presidium (ordförande och vice ordförande).

Kårfullmäktige består av alla våra medlemmar, och de som kallar till och leder sammanträden är ett presidium som utgörs av talman, vice talman och sekreterare. Våra medlemmar styr alltså Mälardalens Studentkår via kårfullmäktiges sammanträden. Du kan hitta mer information om sammanträdenas datum i vår kalender,  vår Facebook och i appen Hitract.

Du kan skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige som då kommer diskutera och besluta om motionen vid nästkommande sammanträde.

Extrainsatt kårfullmäktigemöte 29:e februari

Datum: 2024-02-29
Tid: 16:15 ~ 17:32
Plats: Microsoft Teams (länk till mötet)

Vem får delta?
De som har ett ordinarie, stöd- eller doktorandmedlemskap på MDSU. Stödmedlemmar kan inte rösta på mötet.

Välkommen till ett extra möte med Kårfullmäktige!
Agenda och material för mötet finns här.
Material till mötet kommer att publiceras senast den 22:a februari.

Anmäl dig för att delta på mötet via Hitract senast den 24:e februari.
På detta möte kommer vi att besluta om:
Ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen.
Organisatoriska förändringar av MDSU.

På mötet kommer vi också att välja medlemmar till valnämnden. Valnämnden är en grupp på minst tre personer som ska:
Läsa arbetsbeskrivningar för kårstyrelsen, områdesansvariga och kårfullmäktiges presidium.
• Marknadsföra tillgängliga positioner på MDSU online tillsammans med MDSU:s nuvarande kommunikatör.
• Marknadsföra lediga tjänster på MDSU på campus (Eskilstuna, Västerås och Nyköping).
Ta emot ansökningar.
Boka in intervjuer med ansökande.
Genomföra intervjuer.
Ge ett förslag till kårfullmäktige om vem som bör väljas till ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelse för verksamhetsåret 2024-2025 (2024-07-01 – 2025-06-30).
Ge ett förslag till den nuvarande kårstyrelsen på vilka personer som bör väljas till områdesansvariga för verksamhetsåret 2024-2025.

Låter ovanstående intressant?
Skicka in en ansökan till valnämnden till karfullmaktige@mdsu.se.

Din ansökan bör innehålla följande:

• Namn (obligatoriskt)
• Vilken utbildning på MDU du är inskriven på (obligatorisk)
Varför du ansöker (valfritt)
Relevanta tidigare erfarenheter (valfritt)

Vill du lämna ett förslag till beslut (motion) till mötet?

Ladda ner mallen för motion som du du hittar här och maila den senast den 15 februari till karfullmaktige@mdsu.se. Vill du se ett exempel på en motion kan du hitta detta här.

Vill du ställa en fråga som kräver ett mer utförligt svar (interpellation)?
Maila din fråga senast den 19 februari till karfullmaktige@mdsu.se.

Kårfullmäktiges presidium 23/24

Talman: Andrea Haglund
Vice talman: Malin Sundmark
Sekreterare: Rebecca Pada

Kontakt: karfullmaktige@mdsu.se

Dokument
Stadga
Verksamhetsplan (eng)
Värdegrund
Mall motion (exempel här)
Mall fullmakt (exempel här)

Protokoll