Vi som jobbar här

Mälardalens Studentkår är större än vad som syns utåt. Studenter, arbetare, ideellt engagerade… alla påverkar hur verksamheten ser ut och vad vi gör. Studentkåren har ett kårfullmäktige, en valnämnd och en kårstyrelse, samt en caféansvarig och en skara serveringsansvariga, cafébiträden och kårare för att bedriva restaurangverksamheten.

Vi som arbetar på kontoret är emellertid ett presidium, flera arvoderade områdesansvariga och en anställd ekonomiansvarig. Presidiet har det övergripande ansvaret, men vi hjälps alla åt för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Det är oss på kontoret som ni kontaktar om ni behöver hjälp med något.

Besök oss!

Västerås: Gustavsborgsgatan 6, 722 18 Västerås
Eskilstuna: Mälardalens universitet, Bruksgatan 1, 632 20 Eskilstuna

Postadresser:
Box 325, 631 05 Eskilstuna
Box 883. 721 23 Västerås

Kårexpeditionens öppettider

Ordinarie öppettider:

Eskilstuna: Tisdagar 11:30 – 13:30
Västerås: Onsdagar 11:30 – 13:30

I kårexpeditionen får du hjälp med allt som rör ditt medlemskap, campusbokhandeln och övriga frågor angående din studietid på MDU.

Kårhuset Västerås

Kontoret i Eskilstuna

Nyfiken på vår personal? Klicka på profilbilderna nedan för att få upp grymt onödig information om oss.

Presidium

Vakant
Ordförande

Fråga mig om: organisationen som helhet, kårfullmäktige, kårfullmäktiges presidium, kårstyrelsen, valnämnden.
ordforande@mdsu.se / 073-059 70 59

TOMMIE HULTGREN
Vice ordförande och studerandeskyddsombud

Fråga mig om: studiemiljö, orättvis behandling.
vice.ordf@mdsu.se / 073-059 70 58

Områdesansvariga

Vakant
Näringslivsansvarig

Fråga mig om: samarbeten, sponsorskap, bokning av monterplatser, rabatter, mässor, föreläsningar.
naringsliv@mdsu.se / 073-059 70 65

THERÉSE HALLIN
Studentinflytandeansvarig

Fråga mig om: studentrepresentation, studentinflytande, utbildningsfrågor, rättigheter

inflytande@mdsu.se / 073-059 70 81

MARIA VILMUNEN PIZARRO
Kommunikationsansvarig

Fråga mig om: medlemskap, mecenatkort, hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev, marknadsföring, campusbokhandeln.
kommunikator@mdsu.se / 073-059 70 16

LAILA ALIAS
Eventansvarig Västerås

Fråga mig om: Kårhuset G6s fester och sittningar, rookieperioden, aktiviteter, LF-möten i Västerås, kårexpeditionen.
event.v@mdsu.se / 073-059 70 60

LAURA RYYNÄNEN
Restaurangansvarig

Fråga mig om: Kårhuset G6, matbeställningar, boka kårhuset, arbete i café eller pub.
restaurang@mdsu.se / 073-059 70 68

CHRISTIAN NORSTEDT
Eventansvarig Eskilstuna

Fråga mig om: rookieperioden, bussresor, aktiviteter, LF-pubar och LF-möten i Eskilstuna, kårexpeditionen, cykelkampanjen.
event.e@mdsu.se / 073-059 70 84

ROGER OLSSON
Ekonom

Fråga mig om: fakturering, budgetar.
ekonom@mdsu.se / 073-059 68 94

Behöver du prata ut? Du kan få kostnadsfritt samtalsstöd genom universitetskyrkan. Du hittar deras kontaktuppgifter här.