Hoppa till innehåll

Det är din rättighet som student att få dina åsikter representerade i de beslut som tas på universitetet. Mälardalens Studentkår utser därför studentrepresentanter som har i uppdrag att föra studenters talan vidare i olika organ på universitetet. Uppdraget som studentrepresentant är ett meriterande uppdrag som innebär att du har ansvar för studenters talan.

Det är Mälardalens Studentkår som har hand om studentrepresentanterna, så om du har några frågor gällande ditt uppdrag eller andra praktiska frågor kan du kontakta vår utbildningsansvarig. Kontaktuppgifter hittar du här.

Studentrepresentation på Mälardalens universitet

Det finns olika organ på Mälardalens universitet där studenter ges möjlighet att bli representerade. Dessa kan delas in i universitetsgemensamma råd, forskningsråd, utbildningsråd och programråd.

På Mälardalens universitet finns det fyra akademier där samtliga utbildningar och all forskning på universitetet ingår. Akademierna är HVV, IDT, EST och UKK. För varje akademi finns åtminstone ett forskningsråd respektive utbildningsråd och programråd för varje utbildningsprogram.

Alla program ska ha ett eget programråd som hålls av programsamordnaren. I programråd diskuteras helheten av programmet. I programrådet kan det också göras programutvärderingar och föreslås ändringar till följd av dessa. Några studenter, vanligtvis två stycken, som läser utbildningen ska också vara representerade i dessa programråd och det är önskvärt om de studenterna tillhör olika årskullar.

Vad gör en studentrepresentant?

Om du är medlem i Mälardalens Studentkår och är studentrepresentant får du ett arvode för antal timmar du deltar på möten och bedriver studentinflytande. Med fokus på att du representerar en stor skara studenter går du som studentrepresentant på sammanträden där du representerar studenternas intressen, inte dina egna. Du kommer att bli kallad till de sammanträden som sker i den nämnd eller det råd som du blivit utsedd till. Kallelsen kommer att skickas till dig i förväg på den mejladressen du angivit.

Observera: Efter din anmälan kommer du bli ombedd att skicka in ditt CV via mejl

Som studentrepresentant arvoderas du 130kr per timme om du har ett medlemskap i Mälardalens Studentkår. Utbildningsansvarig utser de studentrepresentanter som bedriver studentinflytande i universitetets råd och nämnder.

Som studentrepresentant får du ett meriterande uppdrag och en värdefull merit på CV:t. Anmäl dig till uppdraget soms tudentrepresentant genom att klicka på knappen ovanför.