Presidium

ENKHLUUN ENKHMANDAKH
Tillförordnad ordförande

Tillförordnad ordförande
Fråga mig om
: organisationen som helhet, kårfullmäktige,
kårfullmäktiges presidium, kårstyrelsen, valnämnden.
vice.ordf@mdsu.se / 073-059 70 58

ANDREA HAGLUND
Tillförordnad Vice Ordförande

Tillfårordnad Vice Ordförande
Fråga mig om
: organisationen som helhet, kårfullmäktige,
kårfullmäktiges presidium, kårstyrelsen, valnämnden.
ordforande@mdsu.se / 073-059 70 59

Områdesansvariga

LOVA LIBERT
Studentinflytandeansvarig

Fråga mig om: studentrepresentation, studentinflytande, utbildningsfrågor, rättigheter

inflytande@mdsu.se / 073-059 70 81

IDA HULTMAN
Huvudstuderandeskyddsombud

Fråga mig om: studiemiljö, orättvis behandling, campusbokhandeln, kårexpeditionen, cykelkampanjen

studiemiljo@mdsu.se / 073-059 70 60

NURFER ASLAN
Kommunikationsansvarig

Fråga mig om: medlemskap, mecenatkort, hemsidan, sociala medier, nyhetsbrev, marknadsföring, LF-möten
kommunikator@mdsu.se / 073-059 70 16


Näringslivsansvarig

Fråga mig om: samarbeten, sponsorskap, bokning av monterplatser, rabatter, mässor, föreläsningar.
naringsliv@mdsu.se / 073-059 70 65

JIRANAN KHAMPHAI
Eventansvarig

Fråga mig om: rookieperioden, bussresor, aktiviteter, evenemang på kårhusen, LF-pubar
event@mdsu.se / 073-059 70 84

GYURYEON YEON
Kommunikatör

Fråga mig om: Grafisk design, toalettpapper, affischer, inlägg i sociala medier, vår hemsida och fotografering.
gyuryeon.yeon@mdsu.se

Kårhuset G6

Fråga mig om: Matbeställningar, boka Kårhuset G6
G6@mdsu.se

ROGER OLSSON
Ekonom

ekonom@mdsu.se

Kårhuset J3

Fråga mig om: Matbeställningar, boka Kårhuset J3, arbete eller kårare i kårhuset J3
J3@mdsu.se / 073-059 70 65

Kårfullmäktige

Talman: Majid Azizi
Vice talman: –
Sekreterare: Ebba Norlin

E-post: karfullmaktige@mdsu.se

Behöver du prata ut? Du kan få kostnadsfritt samtalsstöd genom universitetskyrkan. Du hittar deras kontaktuppgifter här.