Hoppa till innehåll
banner-studentinflytande

Mälardalens Studentkår bedriver studentinflytande gentemot Mälardalens universitet och det är vår uppgift som studentkår. Det är viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på universitetet där utbildningsbevakning bedrivs.

Som medlem i studentkåren kan vi också hjälpa dig att driva specifika frågor när det kommer till din utbildning.

Det finns två organiserade former av studentinflytande vid Mälardalens universitet: Kursutvärderingar och Studentrepresentation.

Kursutvärderingar

Det vanligaste sättet för dig som student att påverka universitetets utbildningar är genom kursutvärderingar. I kursutvärderingarna kan du formellt framföra dina synpunkter på de kurser du läst och på så vis komma med förbättringsförslag och respons. Därmed har du möjlighet att påverka innehållet i kurserna.

Examination

Som student har du flera rättigheter när det kommer till examination. Till exempel måste en examination stå med i kursplanen för att den ska vara giltig, du har rätt att genomföra omprov vid ett underkänt resultat och kan ansöka om att byta examinator om du har fått underkänt på en uppgift två gånger. Du kan läsa mer om MDU:s examinationsregler här.

Kursplan och kurslitteratur

I din kursplan ska det vara fastställt vilka examinerande moment som ges i kursen, hur många poäng kursen är och lärandemål som behöver uppfyllas. I kursplanen ska det också finnas en kurslitteraturlista som på MDU ska vara publicerad senast 3 veckor innan kursstart. Kursplaner är bindande.