Hoppa till innehåll

Studentinflytande

Mälardalens Studentkår bedriver studentinflytande gentemot Mälardalens universitet och det är vår huvudsakliga uppgift som studentkår. Det är din rättighet som student att få dina åsikter representerade i den beredning och de beslut som tas på universitetet. Vi utser därför studentrepresentanter till det meriterande uppdraget att föra studenters talan vidare till råden på MDU.

Det finns två formella sätt att utöva studentinflytande:  kursutvärdering /programutvärdering och studentrepresentation.

Vi på studentkåren hjälper dig även att driva specifika frågor när det kommer till din utbildning.

Om du har några frågor gällande ditt uppdrag eller andra praktiska frågor kan du kontakta vår utbildningsansvarig.

Kursutvärderingar

Det vanligaste sättet för dig som student att påverka universitetets utbildningar är genom kursutvärderingar. I kursutvärderingarna kan du formellt framföra dina synpunkter på de kurser du läst och på så vis komma med förbättringsförslag och respons. Därmed har du möjlighet att påverka innehållet i kurserna.

Examination

Som student har du flera rättigheter när det kommer till examination. Till exempel måste en examination stå med i kursplanen för att den ska vara giltig, du har rätt att genomföra omprov vid ett underkänt resultat och kan ansöka om att byta examinator om du har fått underkänt på en uppgift två gånger. Du kan läsa mer om MDU:s examinationsregler här.

Kursplan och kurslitteratur

I din kursplan ska det vara fastställt vilka examinerande moment som ges i kursen, hur många poäng kursen är och lärandemål som behöver uppfyllas. I kursplanen ska det också finnas en kurslitteraturlista som på MDU ska vara publicerad senast 3 veckor innan kursstart. Kursplaner är bindande.

Vanliga frågor

Vad är Studentinflytande?
“Med studentinflytande avses sådant inflytande som studenter inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå har rätt att utöva över sin utbildning och studiesituation, enligt lag och förordning. Det formella studentinflytandet inom MDU omfattar två delar: kursvärderingar/programvärderingar samt studentinflytande reglerat enligt lag och förordning.” – Policy, mål och regler för studentinflytande vid Mälardalens universitet

Vad gör en studentrepresentant?
En studentrepresentant möter studenter för att samla in synpunkter angående utbildning och presenterar dessa åsikter vid ett råd med universitetet. En student kan önska att vara representant i ett program, en akademi eller ett universitetsgemensamt råd, och varje råd kan skilja sig i hur de är strukturerade samt hur ofta de hålls. Det är viktigt att en studentrepresentant samlar in så många synpunkter som möjligt från olika personer för att kommunicera dessa till universitetet på ett välutformat sätt.
Du kommer att bli kallad till de sammanträden som sker i den nämnd eller det råd som du blivit utsedd till. Kallelsen kommer att skickas till dig i förväg på den mejladress du angivit.

Varför ska jag bli studentrepresentant?
Detta är en fantastisk möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet som gör att du sticker ut bland dina kamrater. Det är inte bara ett tillfälle att aktivt engagera dig och hjälpa andra; det är också en rik inlärningserfarenhet som kommer att förbättra dina framtidsutsikter avsevärt. Du kommer att utveckla eftertraktade färdigheter som är garanterade att imponera på dina framtida arbetsgivare.

Hur mycket jobbar man som studentrepresentant?
Positionen som studentrepresentant är utformad för att smidigt integreras med dina studier, därför uppskattar vi att du arbetar cirka 20-25 timmar per termin. De flesta av dina arbetstimmar kommer att bestå av deltagande i rådsmöten, insamling av synpunkter från studenter och deltagande i kårens SIEC-möten.

Får jag betalt som studentrepresentant?
Som medlem i studentkåren får du betalt 130 SEK per timme som studentrepresentant. Du behöver inte vara medlem i studentkåren för att bli studentrepresentant, men du kommer då inte att få ersättning.

Hur blir jag Studentrepresentant?
För att bli en officiell studentrepresentant måste du endast ansöka via studentkåren. Ingen annan än studentkåren har mandat att intervjua och utse studentrepresentanter. Ansök här

Här hittar du handboken för studentrepresentanter (på engelska). Här finns värdefulla tips och viktig information i din roll som studentrepresentant.

Notera: handboken är ett levande dokument som uppdateras löpande och det är därför viktigt att titta i den vid mer än ett tillfälle.

Som studentrepresentant och medlem i studentkåren tjänar du 130 SEK/timme som du utför ditt uppdrag.
För att få betalt för den tid du lagt på ditt uppdrag behöver du fylla i och skicka in din tidrapport till utbildningsansvarig.
Ladda ner tidrapporten för studentrepresentanter genom att klicka på knappen ovan.