banner-kfum

Kårfullmäktige är Mälardalens Studentkårs högst beslutande organ. Det är kårfullmäktige som tar beslut om den övergripande verksamheten som budget, verksamhetsplan och andra styrdokument. De agerar också arbetsgivare åt kårstyrelsens presidium (ordförande och vice ordförande).

Kårfullmäktige består av alla våra medlemmar, och de som kallar till och leder sammanträden är ett presidium som utgörs av talman, vice talman och sekreterare. Våra medlemmar styr alltså Mälardalens Studentkår via kårfullmäktiges sammanträden. Du kan hitta mer information om sammanträdenas datum i vår kalender,  vår Facebook och i appen Orbi.

Du kan skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige som då kommer diskutera och besluta om motionen vid nästkommande sammanträde.

Kårfullmäktiges presidium

Talman: Majid Azizi
Vice talman: –
Sekreterare: Ebba Norlin

Kontakt: karfullmaktige@mdsu.se

 

Skicka in en motion