Hoppa till innehåll

Särskilt pedagogiskt stöd

En funktionsnedsättning ska inte upplevas som ett hinder för att läsa på universitet. Därför erbjuder Mälardalens universitet olika typer av stöd och hjälp för att du ska kunna studera på lika villkor som andra studenter. Det finns särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en varaktig funktionsvariation, såsom dyslexi, ADHD eller kroniska sjukdomar som påverkar din studiesituation. Stödet utformas individuellt utifrån dina behov och kan bestå av exempelvis anteckningsstöd, förlängd tid på tentamen, mentor eller inläst litteratur.

För att kunna ta del av det stöd som erbjuds måste du göra en ansökan .
Läs mer om hur du gör ansökan genom att klicka här

Universitetet har en samordnare av särskilt pedagogiskt stöd som har sitt kontor vid studenttorget i både Eskilstuna och Västerås, du hittar deras kontaktuppgifter här nedanför

Samordnare Västerås:

Marie Bergman

021-10 73 96

marie.bergman@mdu.se

Samordnare Eskilstuna:

Matilda Shahnawazi

016-15 32 98

matilda.shahnawazi@mdu.se