Hoppa till innehåll

Policy, mål och riktlinjer för studentinflytandet vid Mälardalens universitet

Mälardalens universitet har ett dokument som beskriver policy, mål och riktlinjer för studentinflytandet vid lärosätet. Syftet med dokumentet är att genom tydliga riktlinjer och mål verka för att arbeta fram en systematik inom Mälardalens universitet som främjar, stärker och kvalitetssäkrar studentinflytandet inom universitet. Du kan läsa dokumentet i sin helhet under rubriken  ”Policy, mål och regler för studentinflytande vid MDU” här.

Studentombudsmannen

Vid Mälardalens universitet är studentombudsmannen anställd av universitetet. Studentombudsmannen har ett opartiskt förhållningssätt och kan hjälpa dig som student om du upplever att du blivit orättvist behandlad, diskriminerad, trakasserad eller om du har frågor rörande regler och rättigheter. Studentombudsmannen samarbetar med studentinflytandeansvarig i frågor som berör dina rättigheter.

Vad gör studentombudsmannen?

  • Lyssnar till och diskuterar frågor och synpunkter som rör universitetets verksamhet.
  • Ger stöd och vägledning gällande rättigheter och skyldigheter för studenter.
  • Hjälper studenter som upplever sig diskriminerade.
  • Vägleder studenter som anmälts till disciplinnämnden.

Diskriminering

Mälardalens universitet ska vara fri från diskriminering och trakasserier. Därför arbetar universitetet aktivt med att vara inkluderande och tillgänglig för alla. Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så tveka inte att vända dig till ansvarig lärare eller till studentombudsmannen. Du kan också prata med studerandeskyddsombudet på Mälardalens Studentkår. Med diskriminering menas ett missgynnande eller en kränkning som kan kopplas till någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskriminering på diskrimineringsombudsmannens hemsida.

För dig som doktorand

Om en doktorand inte anser sig kunna vända sig till sin handledare, avdelningschef eller studentombudsman, ska en prodekan kunna fungera som doktorandombudsman/diskussionspartner kring doktorandens problem rörande forskarutbildning. Doktoranden själv eller doktorandrådet tar kontakt med den prodekan som denne/de bedömer vara bäst lämpad i fall till fall.

Amanda Flores
Studentombudsman

Telefon: 016-15 32 85
E-post: studentombudsman@mdu.se

Ebba Sahlin
Studentombudsman

Telefon: 016-15 36 70
E-post: studentombudsman@mdu.se