Medlemsvillkor

Genom att betala medlemsavgiften genom webbplatsen www.mdsu.se tecknar vederbörande medlemskap i Mälardalens Studentkår, org.nr. 878000-7533. Endast den som är antagen som student eller doktorand vid Mälardalens universitet (enligt Studentkårsförordningen (2009:769) 4 §) har rätt att bli ordinarie medlem. Övriga har rätt att stödja Mälardalens Studentkår genom att bli stödmedlemmar.

Den som tecknar medlemskap får inte fullvärdigt bevis på medlemskap förrän det verifierats av Mälardalens Studentkår att studenten är antagen vid Mälardalens universitet. När verifiering skett övergår medlemskapet i ett fullvärdigt medlemskap och studenten kan ladda hem Mecenats app för medlemskortet.

Innan medlemskapet hos Mälardalens Studentkår betalas skall alla förtryckta uppgifter kontrolleras. Vänligen kontakta Mälardalens Studentkår om någon uppgift inte stämmer.

Medlemskap erhålls när inbetalning till Mälardalens Studentkår inkommit. Medlemskortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefonen och kan beställas som plastkort via Mecenat efter att medlemsavgift betalats.

Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av Mälardalens Studentkår. Uppgifter om medlemmar behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Om en medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Mälardalens Studentkår, var vänlig kontakta Mälardalens Studentkår. En medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Mälardalens Studentkår förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

När medlemmen avslutat sina studier på Mälardalens universitet behöver vederbörande ej meddela Mälardalens Studentkår om detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos Mälardalens Studentkår, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja Mälardalens Studentkårs verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Mecenat AB i syfte att användas för att skicka mitt Mecenat- och medlemskort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar används av Mälardalens Studentkårs samarbetspartners som tillhandahåller rabatter och/eller förmåner till Mälardalens Studentkårs medlemmar.

Notera att du får ditt medlemskort i mecenat-appen när du är registrerad på din utbildning. Ett fysiskt kort kan du beställa manuellt efter registrering.