OM OSS

Vår uppgift

Mälardalens Studentkår är en medlemsorganisation och agerar som den officiella studentkåren vid Mälardalens universitet.  Vi är studenter som arbetar för studenter. Vår huvuduppgift är att bedriva ett kvalitetssäkrande studentinflytandearbete vid universitetet. Vårt mål är att studenternas och doktorandernas tid vid Mälardalens universitet ska vara så bra som möjligt. Med andra ord vill vi att vårt arbete ska få våra medlemmar ska känna sig tryggare, friare och som en del av gemenskapen.

Studentliv

Vår restaurang och pub heter Kårhuset G6 och ligger mitt på campus i Västerås. Kårhuset G6 är ett av Västerås största uteställen och fungerar som en mötesplats för alla studenter vid universitetet. I den omfattande verksamheten inbegrips café, pub, nattklubb och event. Våra medlemmar har självklart extra förmånliga erbjudanden här.

I Eskilstuna bedriver vi ingen egen pubverksamhet, men vi arbetar för att etablera ett kårhus även där. Vi anordnar dock aktiviteter på andra uteställen som pubkvällar, Open Mic, nattklubbar och filmkvällar.

Studentinflytande

Ett av studentkårens viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på universitetet. Det är för att säkra kvalitén i samtliga utbildningar utifrån ett studentperspektiv.

Eftersom Mälardalens Studentkår är den officiella studentkåren vid universitet så hör det till en av våra huvudsakliga uppgifter att företräda alla studenter vid universitetet när utbildningar, studiemiljö och annat som rör studenternas situation bereds eller beslutas. Studentrösten vid universitetet företräds av alla de student- och doktorandrepresentanter som sitter i olika råd och nämnder. Studentkårens arvoderade sitter också med i vissa av dessa råd och nämnder.

Mycket av vårt inflytandearbete är preventivt och vi ser ständigt till att rätt beslut tas vid universitetet. Exempel på saker som är vi har genomfört till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, student- och doktorandombudsmannen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

Näringsliv

Vi arbetar dessutom med att anordna kontaktskapande aktiviteter som företagsträffar. Mälardalens Studentkår har även en egen arbetsmarknadsmässa vid namn Högvarv som anordnas årligen. Vid Högvarv möts näringslivet och framtida arbetstagare. Med andra ord ges studenterna en chans att knyta ovärderliga kontakter inför framtiden. Mälardalens Studentkår är således en kontaktyta mellan utbildning och arbetsmarknad.