Här under hittar du planerade event och aktiviteter som är av intresse för universitetets studenter. Det inkluderar fester på kårhusen, föreningars aktiviteter, sittningar, nyktra event, fullmäktigesammanträden och mycket mer. Frågor om eventen hänvisas till vår eventansvarige, kontaktuppgifter hittar du här.

Om du är intresserad av att synas här kan du kontakta oss på info@mdsu.se

Biljetter till samtliga våra evenemang och aktiviteter finns och köps via appen Orbi!

Café J3 är stängt t.o.m. 15:e maj p.g.a. flytt och planering inför SFSFUM
Caféet i kårhuset G6 är öppet måndag – fredag 8:30 – 16:00

Inget evenemang hittades!