Date

25 maj 2023
Expired!

Time

16:15 - 18:00

Kårfullmäktiges vårsammanträde

Välkommen till Kårfullmäktiges Vårsammanträde den 25:e maj!

För att få fika på mötet måste du anmäla dig i förväg (senast den 17:e maj). Du anmäler dig här.

Vill man delta utan att få fika är det bara att komma till sammanträdet, observera dock att det finns ett begränsat antal sittplatser!

Vi vill välkomna alla ordinarie medlemmar till vårsammanträdet för att delta, yttra sig och rösta i ärenden i studentkårens högst beslutande organ: Kårfullmäktige.

På Vårsammanträdet kommer vi att behandla följande frågor:

  • Val till kårstyrelse, inspektor, revisor och kårfullmäktiges presidium
  • Verksamhetsplan och budget
  • Medlemsavgifter
  • Revidering av styrdokument

Vi kommer också att behandla eventuella inkomna motioner, om sådana föreligger.Här har du, som student, goda möjligheter att vara med och påverka studentkårens verksamhet!

För att få delta på sammanträdet behöver du vara ordinarie medlem i Mälardalens Studentkår. Ordinarie medlem innebär att du är en aktiv terminsmedlem, ettårsmedlem eller treårsmedlem i studentkåren och samtidigt är inskriven på kurser eller program vid MDU. Stödmedlemmar och doktorandmedlemmar är alltså inte ordinarie medlemmar.

Du kan ge din fullmakt

Om du inte kan närvara på mötet har du rätt att teckna fullmakt till de studenter som ska närvara.
Fullmaktens underskriftspapper finns här: SwedishEnglish

Motioner

Om ni har förslag till ärenden som ni vill att kårfullmäktige ska behandla under sammanträdet, vänligen skicka in era motioner till presidiet senast 17:e maj till karfullmaktige@mdsu.se

Praktisk information

För att få fika på mötet måste du anmäla dig i förväg (senast den 17:e maj). Du anmäler dig här. Vill du bara delta utan att få fika är det bara att komma till sammanträdet, observera dock att det finns ett begränsat antal sittplatser!

Vi ser fram emot att träffa er på vårsammanträdet och tillsammans arbeta för en stark och engagerad studentkår!

Med vänliga hälsningar,Kårfullmäktiges presidium

Evenemanget är avslutat.

Tags