SFSFUM 2022

Nu är jag nyligen hemkommen (kl. 07:00 måndag morgon) från SFSFUM 2022. Det har varit en helg med nätverkande, åsiktsutbyten, debatter och för lite sömn. Vi på Mälardalens studentkår har nyligen ansökt om att bli medlemmar i SFS igen, något som finansieras av lärosätet. Det är vi innerligt tacksamma för, då ett medlemskap annars hade varit svårt att budgetera för.

SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) är paraplyorganisation som representerar 80–90% av Sveriges studenter och har därför en hel att säga till om och tycka till om i den politiska debatten. Och våra utbildningar, kvaliteten och utförandet, påverkas av politikers åsikter, trots den vetenskapliga friheten. Det arbetet är såklart viktigt att stötta. Genom SFS får vi också tillgång till en mängd olika utbildningar och möjligheten och tillgången till nätverk med andra studentkårer som har både samma och andra utmaningar i sina respektive verksamheter. Vi ser också att vårt doktorandråd kommer gagnas stort av inträdet, vilket är både behövligt och glädjande.

Under helgen hade vi lite inspirationsföreläsningar. Dels av organisationen Students at risk som har sin bas i Norge och hjälper studenter som befinner sig i utsatta områden där studenter riskerar förföljelse, fängelse och tortyr; Hongkong, Myanmar, Ryssland, Ukraina, Eritrea, Uganda, Colombia osv. Den andra personen som vi hade föreläsning av var ordföranden för SFS motsvarighet i Ukraina, som började med att lyfta svårigheten med att bygga upp ett utbildningssystem efter Sovjettiden och hur man har tittat på utbildningssystem i Europa och då bland annat Sverige som en av förebilderna. Spola fram till idag med rasande krig i landet, så har många studenter valt att stanna i landet och antingen gå med i försvarande trupperna eller stötta på andra sätt. Paradoxalt har synen på studenter, som setts som lata ungdomar som inte vill arbeta, ändrats nu när samhället ser att studenter kan man räkna med. Studentorganisationerna hjälper till med stödjande insatser för befolkningen och arbetar nära till exempel Röda Korset.

Sen var det ju också dags för lite medlemsärenden; där vår ansökan om att bli medlemmar godkändes av ett enhälligt SFSFUM! Det innebar, till min stora förvåning, att vi fick mandat redan på detta SFSFUM. Det var jag varken införstådd med eller beredd på. Helt plötsligt sitter jag på mandat som jag ska använda för att rösta i viktiga frågor. Självklart kändes det lite konstigt och osäkert hur jag skulle och kunde använda dessa, då vi på förhand inte hade diskuterat ärendena som kom upp. Jag beslutade mig för att rösta blankt i de frågor där vi som organisation inte driver en liknande fråga. Frågor där jag valde att aktivt rösta handlade om att uppdra till styrelsen att definiera vad en god studieplats är i åsiktsdokumentet, en stadgeändring som tog bort möjligheten att vara verksamhetsrevisor samtidigt som man innehar ett uppdrag man ska granska, att uppdra till styrelsen att utreda hur SFS och studentkårer ska företräda basårsstudenter, att SFS ska ansöka om medlemskap i Scholars at risk, och en motion om att SFS ska verka för att det ska bli lättare för internationella studenter att engagera sig genom att tillgängliggöra dokument även på engelska. Och i personvalen till ordförande, vice ordförande, styrelse och revisorer.

SFSFUM avslutades med att avslöja vart SFSFUM 2023 ska hållas; ESKILSTUNA! Vilket såklart är jätteroligt, men också väldigt logiskt val. Sveriges yngsta universitet i kanske den modernaste (iallafall nyaste) universitetsbyggnaden. Kul tycker vi!

https://sfs.se/sfs-har-tre-nya-medlemskarer/

 

Kim Jansson 2022-05-09