Covid-restriktioner fr.o.m. 12:e januari

Från och med 12:e januari gäller nya rekommendationer och restriktioner gällande Covid-19. Detta kommer innebära flera förändringar i studentkårens verksamhet och därmed också den kommande rookieperioden.

De nya rekommendationerna innebär att vi bara får erbjuda sittande servering i våra kårhus. Under servering får sällskap vara på max 8 personer. Serveringsställen får inte hålla öppet längre än till 23, och sista alkoholservering måste ske senast 22:30. Det är också krav på vaccinationsbevis vid över 50 deltagare. Rekommendationer om avstånd, vaccination och hygien kvarstår.

Vid mässor måste alla besökare och utställare vid över 50 deltagande kunna visa vaccinationsbevis. Antalet maxdeltagare beräknas på att varje deltagare måste ha minst 10kvm av den tillgängliga ytan. För att säkerställa antalet besökare behövs möjligheten att spärra av för att kunna räkna de som går in och ut ur mässplatsen.

I och med att folksamlingar ska undvikas kommer studentkåren och MDU inte heller hålla aktiviteter på eller utanför campus som riskerar att skapa folksamlingar, så som tävlingar, frukost eller utdelning av material till studenter.

För oss på studentkåren kommer detta innebära:

  • Kårhuset G6 och Kårhuset J3 har anpassade lokaler för att ge möjlighet till att hålla avstånd och kunna tvätta och sprita händerna, liksom med tydlig information om hur man gör för att minska smittspridning.
  • Storfester ställs in. Sittningar kommer fortfarande hållas.
  • LF får möjlighet att hålla egna aktiviteter i Kårhuset J3 för ett begränsat antal personer istället för gemensamma fester. Maxantalet deltagare för privata sammankomster är 50.
  • Pubkvällar på G6 kommer ske, däremot med krav på vaccinationsbevis för samtliga deltagare*. Pub G6 stänger 23.
  • Café G6 kommer kunna hålla öppet som vanligt.
  • Intromässorna kommer få en digital omställning, då vi inte har möjlighet att spärra av och räkna besökare.
  • Kårfrukostar ställs in.

Alla förändringar på rookieperioden kommer synas i nya rookiescheman som publiceras under veckan.

*Om en person av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19 behöver kunna bevisa att så är fallet för att slippa visa vaccinationsbevis, genom t.ex. läkarintyg.

Glöm inte att läsa på MDU:s hemsida om information kopplad till corona och covid-19 genom att klicka här.