MDH blir universitet!

Stort grattis MDH till universitetsbeskedet!

Den 9:e december fick MDH beskedet av regeringen – från och med 1:a januari är MDH ett universitet. Men vad betyder det här egentligen för studenterna?

Att bli ett universitet innebär att lärosätet får ett ökat anslag för forskning och forskarutbildning. Trots detta kan det innebära positiva konsekvenser även för utbildning på grund- och avancerad nivå i form av ökad kvalitet på utrustning och lokaler, fler undervisande medarbetare med hög kompetens och tydligare vetenskaplig koppling. Dessutom är det alltid roligare om det står “universitet” på sitt examensbevis!

Du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad om universitetsbildandet på MDH:s hemsida.