Kårfullmäktiges höstsammanträde 2021!

Välkommen till kårfullmäktiges höstsammanträde 2021!

SKICKA IN FÖRSLAG SENAST 29:E NOVEMBER HÄR: https://mdsu.se/om-oss/organisation/

ANMÄL DIG TILL MÖTET SENAST 2:A DECEMBER HÄR: https://forms.gle/a6SCdbNu8KZbsbeB6

Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Kårfullmäktige tar strategiska beslut för studentkårens övergripande verksamhet, t.ex. verksamhetsplan och budget. Dessutom väljer ni vilka som ska sitta med i kårstyrelsen och valnämnden.

Kårfullmäktige består av ett presidium och studentkårens ordinarie medlemmar. Det betyder att våra medlemmar är de som röstar och beslutar om vad de tycker är bäst för studentkåren att arbeta med och för.

Det är väldigt viktigt för studentkåren att säkerställa att studenternas röster blir hörda och verkligen har ett inflytande på det vi gör, och det är därför ditt deltagande är nödvändigt och väldigt uppskattat av oss, våra medlemmar och såklart alla studenter vid högskolan.

Ni har alla möjlighet att välja om ni ska delta online eller på plats. Mötet hålls på engelska om det finns engelsk-språkiga vid sammanträdet, annars hålls det på svenska.